Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Weather Notice - Breakfast Club

Friday / Dydd Gwener 19.1.24

Due to predicted freezing temperatures overnight we’ve taken the decision to close Breakfast Club. School is due to open at 9am. We’ll update you further in the morning.

Oherwydd y tywydd rhewllyd dros nos rydyn ni wedi penderfynu cau Clwb Brecwast. Y cynllun ar hyn o bryd yw agor yr ysgol am 9yb. Byddwn ni yn diweddaru chi yn y bore.

Diolch