Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Late/Absence Procedures

Yma yn Ysgol Casblaidd, ein nod yw cyrraedd a chynnal ein targed o 98% presenoldeb ar gyfartaledd.

 

Here at Ysgol Casblaidd, our aim is to meet and maintain our target of an average of 98% attendance.

 

Am fwy o wybodaeth, gweler isod ein polisi presenoldeb.

For more information, please see our school attendance policy below.

 

 

 

POLISI PRESENOLDEB / ATTENDANCE POLICY

Disgwylir i bob plentyn fod yn yr ysgol erbyn 8:55yb. Mae'r diwrnod ysgol yn dechrau am 9:00yb Cedwir cofnod o'r achlysuron hynny lle mae plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr (wedi i amser gofrestru ddechrau). Bydd yr ysgol yn cymryd camau pellach os mae'r patrwm yn parhau. Os maeÕch plentyn yn cyrraedd wedi 9.00yb,byddant yn cael eu cofrestru yn absennol heb awdurdod.

 

All pupils are expected to be in school by 8:55am.

The school day begins at 9:00am A record is kept of those instances where a child arrives late at school. (After registration has commenced).

The school will take further action if this pattern persists. If your child arrives after 9.00am, then they will be registered as absent without authorisation.