Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Cwricwlwm / Curriculum

 

Cwricwlwm i Gymru ac Ysgol Casblaidd / Curriculum for Wales and Ysgol Casblaidd

 

O fis Medi 2022, bydd y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu mewn ysgolion yn newid, i'w paratoi'n well ar gyfer byd sy'n newid. Yma yn Ysgol Casblaidd, rydym yn creu eu cwricwla eu hunain o fewn fframwaith cenedlaethol, gan addasu'r cynnwys i'w wneud yn fwy perthnasol ac ystyrlon i'n ddysgwyr.

 

From September 2022, the way children and young people learn in schools will change, to prepare them better for a changing world. At Ysgol Casblaidd, we have tailored our own curricula within a national framework, adapting the content to make it more relevant and meaningful to our learners.