Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Dosbarthiadau / Classes

Dosbarth Miss. B. Lewis (Cam cynnydd 1 a 2)

 

Mae'r dosbarth yma yn cynnwys disgyblion pob ystod oedran yn y Cyfnod Sylfaen.

 

Meithrin (rhan a llawn amser), Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2.

 

Dosbarth Mrs. S. Edwards (Cam cynnydd 2 a 3)

 

Mae'r dosbarth yma yn cynnwys disgyblion pob ystod oedran yng Nghyfnod Allweddol 2.

 

Blwyddyn 3, Blwyddyn 4, Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.