Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Gwybodaeth Gwisg Ysgol / Uniform Information

GWISG YSGOL


Mabwysiadwyd gwisg ysgol. Cedwir y wisg mewn stoc yn yr ysgol neu gellir ei harchebu'n uniongyrchol gan y cyflenwr trwy ddilyn y ddolen isod


https://www.schooltrends.co.uk/uniform/WolfcastlePrimarySchoolSA625LZ 

 

Mae'r wisg yn cynnwys: -


Merched: Crys polo gwyn neu las golau; sgert lwyd, pinafore neu drowsus; crys chwys glas brenhinol plaen neu gardigan gyda logo'r ysgol. Esgidiau du.


Bechgyn: Crys polo gwyn neu las golau; trowsus llwyd/du; crys chwys glas brenhinol plaen gyda logo'r ysgol. Esgidiau du.


Bydd hefyd angen dillad addas ar gyfer Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Nofio, mae hetiau yn orfodol ar gyfer nofio. Mae crysau-t a hwdis ysgol ar gael i’w gwisgo ar gyfer sesiynau Addysg Gorfforol neu dripiau ysgol ond nid fel rhan o’r wisg ysgol ddyddiol yn lle crys chwys yr ysgol.
Gofynnwn i bob dilledyn gael ei labelu'n glir.

 

 

SCHOOL UNIFORM

 

A school uniform has been adopted.  The uniform is kept in stock at the school or may be ordered direct from the supplier by following the link below

 

https://www.schooltrends.co.uk/uniform/WolfcastlePrimarySchoolSA625LZ

 

The uniform includes: -

 

Girls:  White or pale blue polo shirt; grey skirt, pinafore or trousers; plain royal blue sweatshirt or cardigan with school logo. Black shoes.

 

Boys: White or pale blue polo shirt; grey/black trousers; plain royal blue sweatshirt with school logo. Black shoes.

 

Suitable clothing for Games, Physical Education and Swimming will also be required, hats are compulsory for swimming.

School t-shirts and hoodies are available to be worn for P.E sessions or school trips but not as part of the daily school uniform in place of the school sweatshirt.

We ask that all items of clothing be labeled clearly.