Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Gweledigaeth a Gwerthoedd / Visions and Values

Ein hamcan yw:

i sicrhau bod pob plentyn yn datblygu yn unigolyn cyflawn — yn feddyliol, yn ysbrydol ac yn gorfforol - ac i bob person sy’n ymwneud â’r ysgol i fod yn ran o gymuned hapus, iachus a gofalgar.

 

 

 

Our aim is:

To enable each child to develop as a whole person—in mind, spirit and body, and for all persons    involved in the school to be a part of a happy, healthy, safe and caring community.