Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Derbyniadau / Admissions

POLISI DERBYN


Derbynnir plant i’r ysgol ar ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd penblwydd, ac fel arfer yn gadael i fynychu Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun, Ysgol Bro Preseli yng Nghrymych, Ysgol Uwchradd Hwlffordd neu Benrhyn Dewi yn Nhyddewi yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn un ar ddeg.
Mae disgyblion meithrin rhan amser yn mynychu 5 sesiwn prynhawn. 1.00 y.p tan 3.15 y.p. Mae presenoldeb mewn sesiynau yn cael ei drafod a'i benderfynu rhwng yr ysgol a'r cartref i gyd-fynd ag anghenion y plentyn.

Gweler gwefan y cyngor am fwy o wybodaeth ynglyn a sut i wneud cais a'r dyddiadau cau.

 

 

ADMISSIONS POLICY

 

Children are admitted to the school at the commencement of the term following their third birthday, and normally leave to attend Ysgol Bro Gwaun in Fishguard, Ysgol Preseli in Crymych, Haverfordwest High or Penrhyn Dewi in St Davids in the September following their eleventh birthday.

Part time nursery pupils attend 5 afternoon sessions. 1 p.m to 3.15 p.m.

Attendance at sessions is discussed and decided between the school and home to match the needs of the child.

See council website for more information on how to make an application and to find closing dates.