Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Pwy yw Pwy / Who's who

PENNAETH/HEADTEACHER

Mrs S. Edwards

 

STAFF DYSGU/TEACHING STAFF

Dosbarth y Blaidd (Cam cynnydd 2/3) - Mrs. S. Edwards (0.6) + Mrs B. Salmon (0.4) (Cam cynnydd 2/3)

Dosbarth y Llew (Cam cynnydd 1/2) - Miss. B. Lewis

 

 

STAFF CYNORTHWYO / LEARNING SUPPORT ASSISTANTS

Mrs M. Peakman

Mr C. Davies

Mrs S. Lewis

 

 

STAFF YCHWANEGOL / ADDITIONAL STAFF

Swyddog Gweinyddol - Mrs E. Beynon

Cynorthwy-ydd Arlwyo - Mrs H. Battin

Cynorthwy-ydd canol dydd - Mrs A. Davies

Athro Chwaraeon - Miss C. Griffiths

Clwb Becwast - Mrs E. Parry

Athrawon peripatetig - Mr M. Roberts, Mrs E. Sweeny-Davies, Mrs V. Evans, Mr B. Davies

 

 

 

CORFF LLYWODRAETHOL / GOVERNING BODY

Cadeirydd y Llywodraethwyr - Mrs L. Thomas

Pennaeth - Mrs S. Edwards

Rhiant -  Mrs L. Thomas

Cymunedol - Mrs M Bateman

Awdurdod Lleol - Mr E. Williams

Cymunedol - Mr B. Harries

Rhiant - Mr W. Backen

Athro -  Miss B. Lewis

Rhiant - Miss D. Moszoro

Rhiant - Mr S. Berry

Rhiant - Mr D. Williams