Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

PTA / Ffrindiau

Mae gan Ysgol Casblaidd cymdeithas 'Ffrindiau' heb ei ail. Maent yn gweithio'n ddi-baid dros blant ein hysgol ac yn galluogi'r ysgol i gefnogi'r plant drwy godi arian ar gyfer adnoddau a thripiau er mwyn ehangu profiadau ein disgyblion. Yn flynyddol mae’r plant yn mynychu amrywiaeth o ddiwrnodau a nosweithi sydd yn cael ei gefnogi gan yr arian a godwyd gan ‘Ffrindiau’ Ysgol Casblaidd. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys noson ‘pudding’, ‘Groundforce Day’ er mwyn gwella ein ardal allanol a phrynhawn dathlu y Pasg.
 

Diolch Ffrindiau!

 

Ysgol Casblaidd has a 'Ffrindiau' association that is second to none. It works tirelessly to support our school and enables us to support our children through fundraising for valuable resources and trips to broaden the experience of our pupils. Annually the children attend various event days and evenings which are supported by the funds raised by the ‘Ffrindiau’ of Ysgol Casblaidd. These events include a Pudding evening, Groundforce Day to improve our outside area and an Easter afternoon.

 

Thank you Ffrindiau!