Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Clybiau Ysgol / School Clubs

CLYBIAU ALLGYRSIOL


Rydym yn cynnal clybiau ar ôl ysgol bob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau 3.15-5.00 p.m.

 

Mae’r clybiau yn rhoi amrywiaeth eang o brofiadau i’r disgyblion gan gynnwys chwaraeon, crefft, garddio, Ysgolion Coedwig, coginio a gemau. Gwahoddir rhieni yn aml i weithgareddau clwb ar ôl ysgol.

Telir £7 yr wythnos am glybiau waeth faint o glybiau a fynychir neu £1.00 y clwb o 3.15-4.00 p.m.
Mae clybiau amser ysgol yn cynnwys clwb gwyddbwyll, garddio a gwnïo.

 

EXTRA-CURRICULAR CLUBS

 

We run after schools clubs every Tuesday, Wednesday and Thursday 3.15-5.00 p.m.

 

The clubs supply a wide variety of experiences for the pupils including, sport, craft, gardening, Forest Schools, cooking and games. Parents are often invited to after school club activities. Payment for clubs are £7 per week regardless of how many clubs are attended or £1.00 per club from 3.15-4.00 p.m.

School time clubs include chess club, gardening and sewing.