Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Gwefannau Defnyddiol / Useful Links

Tric a Chlic - https://tricachlic.cymru/

 

Rhaglen ffoneg synthetig yn y Gymraeg ar gyfer plant 3-7 oed yw Tric a Chlic.

Mae’r dull ffoneg synthetig yn canolbwyntio ar gyflwyno seiniau’r llythrennau yn hytrach na chyflwyno’r wyddor mewn trefn benodol. Drwy adnabod a dysgu’r seiniau, mae’r plant yn dechrau meithrin blociau adeiladu ffoneg yn syth, a gyda’r offer cywir, yn eu defnyddio i ddarllen geiriau syml yn gyflym:

  • wrth ddarllen gair, maent yn adnabod y llythrennau ac yn cyfuno seiniau priodol,
  • wrth ysgrifennu gair maent yn adnabod y synau ac yn ysgrifennu’r llythrennau cyfatebol.